พนักงานบริการ

นายบรรจง เบียดขุนทด

นายสมพงษ์ วุชุมา