สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสโรชิน สีปัตถา
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวประภาสิณีย์ อยู่บุรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวจิตรลดา สอสุธรรม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสโรชิน สีปัตถา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางอังคณา วุ้นประสิทธิ์ศักดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายกิตติ จงสง่า
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3