ประกาศผลสอบปลายปี ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศผลสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 63