วิดีโอ กิจกรรมโรงเรียนชุมชนคงวิทยา
รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 39/2564 [Part 4/4] (วันที่ 27 ตุลาคม 2564) (อ่าน 53) 29 ต.ค. 64
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (On-Stie) เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (อ่าน 45) 29 ต.ค. 64
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา นำเสนอ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (อ่าน 1609) 06 พ.ย. 61
โรงเรียนชุมชนคงวิทยานำเสนอสถานศึกษาพอเพียง (อ่าน 1876) 12 ธ.ค. 60
โรงเรียนชุมชนคงวิทยานำเสนอการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา (อ่าน 1591) 07 ก.ย. 60
โรงเรียนชุมชนคงวิทยานำเสนอการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (อ่าน 2678) 07 ก.ย. 60
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 2181) 14 ก.ค. 60
รวมพลังแห่งความภักดี (22 พฤศจิกายน 2559) (อ่าน 2283) 28 พ.ย. 59