ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การรับหนังสือแบบเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ป.4-ป.6 (อ่าน 73) 25 พ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์การรับหนังสือแบบเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน อนุบาล-ป.3 (อ่าน 58) 25 พ.ค. 64
ขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองโรงเรียนชุมชนคงวิทยาทุกท่าน (อ่าน 52) 16 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าชั้นเรียนปีการศึกษา 2564 (อ่าน 14) 15 พ.ค. 64
ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ศูนย์คุณภาพการศึกษาคง 1 (อ่าน 59) 11 พ.ค. 64
แจ้งปิดเรียนและเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 181) 09 เม.ย. 64
แจ้งหยุดเรียนเหตุพิเศษ (อ่าน 235) 05 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนชุมชนคงวิทยา เรื่องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 199) 05 ม.ค. 64
จดหมายข่าว ช.ค. ฉบับที่ 11 เดือน สิงหาคม 2563 (อ่าน 356) 27 ส.ค. 63
จดหมายข่าว ช.ค. ฉบับที่ 10 เดือน สิงหาคม 2563 (อ่าน 326) 27 ส.ค. 63
จดหมายข่าว ช.ค. ฉบับที่ 9 เดือน กรกฎาคม 2563 (อ่าน 271) 27 ส.ค. 63
จดหมายข่าว ช.ค. ฉบับที่ 8 เดือน กรกฎาคม 2563 (อ่าน 265) 27 ส.ค. 63
จดหมายข่าว ช.ค. ฉบับที่ 12 เดือน สิงหาคม 2563 (อ่าน 312) 27 ส.ค. 63
สาร นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน (อ่าน 427) 23 มิ.ย. 63
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน (อ่าน 553) 18 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน (อ่าน 390) 16 มิ.ย. 63
ขอความร่วมมือให้นักเรียนกลับเข้ามาในพื้นที่ (อ่าน 347) 16 มิ.ย. 63
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 690) 11 มิ.ย. 63
เลื่อนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 (อ่าน 508) 08 เม.ย. 63
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน (อ่าน 416) 06 ก.พ. 63
ประกาศผู้มีรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน (อ่าน 331) 04 ก.พ. 63
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 389) 28 ม.ค. 63
ก้าวนี้...เพื่อน้อง Run for Kids 2020 (อ่าน 433) 17 พ.ย. 62
จดหมายข่าว ช.ค. (อ่าน 301) 12 พ.ย. 62
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง (อ่าน 425) 23 ต.ค. 61
จดหมายข่าว ช.ค. ฉบับที่ 5 (อ่าน 706) 03 ม.ค. 61
จดหมายข่าว ช.ค. ฉบับที่ 4 (อ่าน 694) 03 ม.ค. 61
จดหมายข่าว ช.ค. ฉบับที่ 3 (อ่าน 726) 03 ม.ค. 61
จดหมายข่าว ช.ค. ฉบับที่ 5 (อ่าน 793) 03 ม.ค. 61
จดหมายข่าว ช.ค. ฉบับที่ 2 (อ่าน 983) 28 ธ.ค. 60
จดหมายข่าว ช.ค. ฉบับที่ 1 (อ่าน 532) 28 ธ.ค. 60
ไฟล์ บรรยาย นายสนอง สุดสะอาด ผอ.สพป.นม.เขต 6 (ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 3/2559) (อ่าน 688) 28 ก.ย. 59
ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา (อ่าน 690) 14 ก.ค. 59