ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่ วิชาคณิตศาสตร์ (อ่าน 100) 05 พ.ค. 65
นักเรียนที่ได้รับรางวัลแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่ วิชาวิทยาศาสตร์ (อ่าน 93) 05 พ.ค. 65
ประกาศกำหนดปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 137) 30 มี.ค. 65
ประกาศแจ้งหยุดเรียนจากสถานการณ์โควิด19 (อ่าน 256) 12 มี.ค. 65
ประกาศแจ้งเรียนOnline สถานการณ์โควิด (อ่าน 282) 31 ม.ค. 65
ารกำกับติดตามตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน (อ่าน 235) 02 พ.ย. 64
การประเมินการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 245) 29 ต.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนon-hand,on-line (อ่าน 219) 17 ก.ย. 64
บุคลากรโรงเรียนชุมชนคงวิทยาฉีดวัคซีนป้องกัน Covid 19 (อ่าน 227) 12 ก.ย. 64
การประชุม ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา (อ่าน 224) 12 ก.ย. 64
เชิญผู้ปกครองรับเงินค่าอาหารกลางวัน/รับใบงาน (อ่าน 130) 30 ส.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนon-hand,on-line (อ่าน 126) 30 ส.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนon-hand,on-line (อ่าน 129) 24 ส.ค. 64
บุคลากรโรงเรียนชุมชนคงวิทยาฉีดวัคซีน (อ่าน 107) 19 ส.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนon-hand,on-line (อ่าน 105) 16 ส.ค. 64
บุคลากรโรงเรียนชุมชนคงวิทยาฉีดวัคซีน (อ่าน 105) 16 ส.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนon-hand,on-line (อ่าน 112) 08 ส.ค. 64
แบบเก็บข้อมูลเตรียมความพร้อมตามมาตราดารให้ความช่วยเหลืบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 (อ่าน 10) 05 ส.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนon-hand,on-line (อ่าน 110) 04 ส.ค. 64
แจ้งการรับเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน (อ่าน 131) 29 ก.ค. 64
บุคลากรโรงเรียนชุมชนคงวิทยาฉีดวัคซีน (อ่าน 129) 18 ก.ค. 64
แจ้งการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 196) 25 มิ.ย. 64
ผู้บริหารและคณะครูฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 (อ่าน 182) 22 มิ.ย. 64
ประชุมสมาคมครูและผู้บริหารอำเภอคง (อ่าน 197) 22 มิ.ย. 64
นายอำเภอคง ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน (อ่าน 178) 22 มิ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์การรับหนังสือแบบเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ป.4-ป.6 (อ่าน 255) 25 พ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์การรับหนังสือแบบเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน อนุบาล-ป.3 (อ่าน 267) 25 พ.ค. 64
ขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองโรงเรียนชุมชนคงวิทยาทุกท่าน (อ่าน 239) 16 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าชั้นเรียนปีการศึกษา 2564 (อ่าน 45) 15 พ.ค. 64
ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ศูนย์คุณภาพการศึกษาคง 1 (อ่าน 246) 11 พ.ค. 64
แจ้งปิดเรียนและเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 369) 09 เม.ย. 64
แจ้งหยุดเรียนเหตุพิเศษ (อ่าน 423) 05 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนชุมชนคงวิทยา เรื่องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 367) 05 ม.ค. 64
จดหมายข่าว ช.ค. ฉบับที่ 11 เดือน สิงหาคม 2563 (อ่าน 539) 27 ส.ค. 63
จดหมายข่าว ช.ค. ฉบับที่ 10 เดือน สิงหาคม 2563 (อ่าน 531) 27 ส.ค. 63
จดหมายข่าว ช.ค. ฉบับที่ 9 เดือน กรกฎาคม 2563 (อ่าน 457) 27 ส.ค. 63
จดหมายข่าว ช.ค. ฉบับที่ 8 เดือน กรกฎาคม 2563 (อ่าน 450) 27 ส.ค. 63
จดหมายข่าว ช.ค. ฉบับที่ 12 เดือน สิงหาคม 2563 (อ่าน 506) 27 ส.ค. 63
สาร นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน (อ่าน 628) 23 มิ.ย. 63
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน (อ่าน 739) 18 มิ.ย. 63