ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงความยินดีกับนักเรียนสอบโอเน็ตภาษาอังกฤษคะแนนเต็ม100 (อ่าน 109) 30 มี.ค. 66
การประเมินการอ่านการเขียน ป.1 (อ่าน 179) 22 ก.พ. 66
เชิญร่วมกิจกรรมวันเด็ก (อ่าน 179) 11 ม.ค. 66
สวัสดีปีใหม่ 2566 (อ่าน 194) 03 ม.ค. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 18 (อ่าน 215) 16 ธ.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 17 (อ่าน 190) 16 ธ.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่16 (อ่าน 184) 06 ธ.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 15 (อ่าน 216) 17 พ.ย. 65
กิจกรรมวันลอยกระทง 2565 (อ่าน 219) 09 พ.ย. 65
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการสง่า ทองสวัสดิ์ (อ่าน 283) 22 ต.ค. 65
บรรยาการศเข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 360) 02 ก.ย. 65
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 331) 02 ก.ย. 65
การประชุมผู้บริหารอำเภอคง (อ่าน 313) 02 ก.ย. 65
รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 293) 02 ก.ย. 65
ร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี (อ่าน 271) 02 ก.ย. 65
บรรยากาศพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 202) 02 ก.ย. 65
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 196) 02 ก.ย. 65
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษา2565 (อ่าน 210) 02 ก.ย. 65
บรรยการศการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2565 (อ่าน 203) 02 ก.ย. 65
กิจกรรมวันสุนทรภู่ (อ่าน 205) 02 ก.ย. 65
อบรมธรรมะและกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา (อ่าน 193) 02 ก.ย. 65
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 204) 02 ก.ย. 65
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 200) 02 ก.ย. 65
บรรยากาศเข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาสมเด็ดพระนางเจ้าสิริกตต์ พระบรรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 195) 02 ก.ย. 65
นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่ วิชาคณิตศาสตร์ (อ่าน 351) 05 พ.ค. 65
นักเรียนที่ได้รับรางวัลแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่ วิชาวิทยาศาสตร์ (อ่าน 343) 05 พ.ค. 65
ประกาศกำหนดปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 400) 30 มี.ค. 65
ประกาศแจ้งหยุดเรียนจากสถานการณ์โควิด19 (อ่าน 520) 12 มี.ค. 65
ประกาศแจ้งเรียนOnline สถานการณ์โควิด (อ่าน 508) 31 ม.ค. 65
ารกำกับติดตามตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน (อ่าน 481) 02 พ.ย. 64
การประเมินการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 484) 29 ต.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนon-hand,on-line (อ่าน 464) 17 ก.ย. 64
บุคลากรโรงเรียนชุมชนคงวิทยาฉีดวัคซีนป้องกัน Covid 19 (อ่าน 472) 12 ก.ย. 64
การประชุม ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา (อ่าน 471) 12 ก.ย. 64
เชิญผู้ปกครองรับเงินค่าอาหารกลางวัน/รับใบงาน (อ่าน 309) 30 ส.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนon-hand,on-line (อ่าน 329) 30 ส.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนon-hand,on-line (อ่าน 321) 24 ส.ค. 64
บุคลากรโรงเรียนชุมชนคงวิทยาฉีดวัคซีน (อ่าน 286) 19 ส.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนon-hand,on-line (อ่าน 284) 16 ส.ค. 64
บุคลากรโรงเรียนชุมชนคงวิทยาฉีดวัคซีน (อ่าน 296) 16 ส.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนon-hand,on-line (อ่าน 305) 08 ส.ค. 64
แบบเก็บข้อมูลเตรียมความพร้อมตามมาตราดารให้ความช่วยเหลืบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 (อ่าน 50) 05 ส.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนon-hand,on-line (อ่าน 305) 04 ส.ค. 64
แจ้งการรับเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน (อ่าน 328) 29 ก.ค. 64
บุคลากรโรงเรียนชุมชนคงวิทยาฉีดวัคซีน (อ่าน 320) 18 ก.ค. 64
แจ้งการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 386) 25 มิ.ย. 64
ผู้บริหารและคณะครูฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 (อ่าน 372) 22 มิ.ย. 64
ประชุมสมาคมครูและผู้บริหารอำเภอคง (อ่าน 401) 22 มิ.ย. 64
นายอำเภอคง ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน (อ่าน 384) 22 มิ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์การรับหนังสือแบบเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ป.4-ป.6 (อ่าน 477) 25 พ.ค. 64