ภาพกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 โรงเรียนชุมชนคงวิทยาโดยการนำของ นายอนันท์ ยิ่งนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนคงวิทยา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อให้เด็กกล้าแสดงออก รวมถึงให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก และเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ  ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนคงวิทยา 

>>ชมภาพกิจกรรม<<

โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2562,11:12   อ่าน 48 ครั้ง