ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ระเบียบวาระการประชุม วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.45 MB 87
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ป.4 -ป.6 (สพฐ.) 72
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ป.1-ป.3 (สพฐ.) 73
คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (สพฐ.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 71
เอกสารประกอบการเรียนการสอน(ครูศิริพร)
แบบทดสอบปฏิบัติ ป.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 9.61 KB 18